Közérdekű adatok

1. közérdekű adatok

1.1. Szervezeti, személyzeti adatok

 

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.

2120 Dunakeszi Szent István utca 1.
Telefon: 06-27-342-885
Fax: 06-27-390-774


A társaság levelezési címe:


2122 Dunakeszi Pf. 2.
E-mail: kozuzem@dkkozuzemi.hu
WEB: www.dkkozuzemi.hu


Személyes ügyfélszolgálat:
2120. Dunakeszi Krajcár utca 16.

 

 

2120 Dunakeszi Krajcár utca 16. irodánk felújítási munkák miatt átmenetileg bezárt!

Ügyfeleinket változatlan nyitvatartással a

2120 Dunakeszi Casalgrande tér 6.

alatti irodában fogadjuk.


Nyitva tartás:
Hétfő: 7:30-19:30
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00 15:30
Péntek: 8:00 - 11:30


Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Hulladékszállítás: 06-27-342-885
Távfűtés: 06-27-342-253

 

 

Cégvezető: Homolya József
Beosztása: ügyvezető
Levelezési cím: 2122 Dunakeszi Pf. 2.
Tel: 06-27-341-646
Fax: 06-27-390-774
email: kozuzem@dkkozuzemi.hu

Főmérnök: Havas Levente
Levelezési cím: 2122 Dunakeszi Pf. 2.
Tel: 06-27-341-646
Fax: 06-27-390-774
email: kozuzem@dkkozuzemi.hu

Főkönyvelő: Buricza Zsuzsanna
Levelezési cím: 2122 Dunakeszi Pf. 2.
Tel: 06-27-547-266
Fax: 06-27-390-774
email: kozuzem@dkkozuzemi.hu

 

 

Ügyfélkapcsolati vezető neve: Sándor Tamás
Tel: 06-27-342-253
Fax: 06-27-390-774
Levelezési címe: 2122 Dunakeszi Pf. 2.
Email: kozuzem@dkkozuzemi.hu
WEB: www.dkkozuzemi.hu


Személyes ügyfélszolgálat:

 

2120 Dunakeszi Krajcár utca 16. irodánk felújítási munkák miatt átmenetileg bezárt!

Ügyfeleinket változatlan nyitvatartással a

2120 Dunakeszi Casalgrande tér 6.

alatti irodában fogadjuk.


2120. Dunakeszi Krajcár utca 16.
Nyitva tartás:
Hétfő: 7:30-19:30
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00 15:30
Péntek: 8:00 - 11:30

 

 

Kovács Zsófia
felügyelő bizottság elnök
Levelezési cím: 2122 Dunakeszi Pf. 2.
Tel: 06-27-341-646
Fax: 06-27-390-774
email: kozuzem@dkkozuzemi.hu

Benkő Tamás
felügyelő bizottság tag
Levelezési cím: 2122 Dunakeszi Pf. 2.
Tel: 06-27-341-646
Fax: 06-27-390-774
email: kozuzem@dkkozuzemi.hu

Hircz Tamás
felügyelő bizottság tag
Levelezési cím: 2122 Dunakeszi Pf. 2.
Tel: 06-27-341-646
Fax: 06-27-390-774
email: kozuzem@dkkozuzemi.hu

Szabó József
felügyelő bizottság tag
Levelezési cím: 2122 Dunakeszi Pf. 2.
Tel: 06-27-341-646
Fax: 06-27-390-774
email: kozuzem@dkkozuzemi.hu

Kundlya Zsófia
felügyelő bizottság tag
Levelezési cím: 2122 Dunakeszi Pf. 2.
Tel: 06-27-341-646
Fax: 06-27-390-774
email: kozuzem@dkkozuzemi.hu

 

 

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik más közfeladatotellátó szerv.

 

 

1.2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. nem vállal önként feladatot.

 

 

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. által nyújtott szolgáltatások:


Távhőszolgáltatás

Távhőszolgáltatásért fizetendő díj mértéke:

Távhőszolgáltatás díjakHulladékszállítás

Közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke:

Hulladékszállítás díjak

Közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

Lakossági szemétszállítás 60 literes kuka 377,10 Ft áfa 479 Ft/hó

(Csak egyedül álló nyugdíjas veheti igénybe kérelem alapján.)Városüzemeltetés feladatok:

- vagyonkezelés

- közpark fenntartás

- temető üzemeltetés

- közutak fenntartás

- játszóterek fenntartása

- sporttelepek fenntartása

- közintézmények üzemeltetése

 

 

Az ügyfelek adatainak nyilvántartását a Kft saját szabályzata alapján végzi.

1. Felelősség az ügyfelek adatainak kezeléséért

1.1 A KFT ügyvezetője felelős az ügyfelek adatainak nyilvántartásával, kezelésével, továbbításával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések és jelen Szabályzat előírásainak megtartásáért, valamint az adatkezelés ellenőrzéséért.

1.2 Az arra kijelölt személy felelős a vezetői feladatmegosztás szerint irányítása alá tartozó területen folyó adatkezelés szabályszerűségéért.

1.3 Az arra kijelölt személy a munkaköri leírásukban meghatározott adatkezeléssel összefüggő feladatokért tartoznak felelősséggel.

1.4 Az arra kijelölt személy (például: munkaügyi, személyi ügyintéző) és a feladatköre szerint illetékes ügyintéző felelős a pénzügyi elszámolásokhoz kapcsolódó személyes adatok szabályszerű kezeléséért.

2. Nyilvántartható és kezelhető ügyfél adatok

2.1 Az ügyfelek személyes adatai a Gt-ben meghatározott nyilvántartások vezetése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetők.

3. Az adatok továbbítása

Az ügyfél adatok a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból továbbíthatók a Kft-ből.

a) tulajdonos, bíróság, rendőrség, ügyészség, államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat,

4. Az adatkezelés és - továbbítás rendje

4.1 Az ügyfél adatkezelésre és továbbításra jogosultak:

Az ügyvezető, illetve az általa megbízott személy(ek).

4.2 A megbízott feladata az ügyfelek adatairól nyilvántartások vezetése. A nyilvántartásokat biztonságos módon elzárva tartja, a hozzáférést csak az arra illetékes személynek biztosítja.

4.3 Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt.

4.4 A megbízott köteles gondoskodni az adatok megfelelő eljárásban történő megsemmisítéséről, ha azok nyilvántartása már nem tartozik a jogszabályokban és jelen Szabályzat II/2.1 pontjában leírt célok körébe.

5. Titoktartási kötelezettség

5.1 Az ügyvezetőt és az adatkezeléssel megbízott személyeket harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényre, adatra, információra vonatkozóan, amelyről az ügyféllel való kapcsolattartás során szerzett tudomást.

 

 

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. jelenleg nem nyújtott be előterjesztést a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére.

 

 

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. által nincs kiírt pályázat.

 

 

Állami Számvevőszék Jelentés

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit kft. nincs belső ellenőre, ezért az éves belső ellenőrzési jelentés nem kerül fel a cég honlapjára.

A fenntartói ellenőrzés összefoglalói és megállapításai a fenntartó honlapján megtalálhatóak minden évben az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben, amelyet minden évben megkapnak a helyi képviselők is.

 

 

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. nem szerződik közérdekű adatok hasznosítására.

 

 

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. nem szerződik közérdekű adatok hasznosítására.

 

 

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. nem rendelkezik közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekkel.

 

 

Az info tv. 37. § (1) bekezdése szerinti elektronikus közzétételi kötelezettséget a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. a hivatkozott jogszabály 1. melléklete szerinti lista alapján teljesíti honlapján.

 

 

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. nem rendelkezik a közadatok újrahasznosítására vonatkozó szerződéssel

 

 

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. nem rendelkezik közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzékével.

 

 

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. nem rendelkezik a közadatok újrahasznosítására vonatkozó jogorvoslati tájékoztatással.

 

1.3. Gazdálkodási adatok

 

Közbeszerzéssel kapcsolatos információkat az alábbi oldalon találja meg:

1. - 4. Pályázatok
5. -     Letöltések

2. Tájékoztató adatok