Kötelező adatközzététel

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS
 

Cégünk a törvényi előírásoknak eleget téve biztosítja az adatok

hozzáférhetőségét

Közérdekű adatok:  
 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1. melléklet alapján:

  Általános közzétételi lista
Kötelező közzétel:  
 
Adatközzététel a távhőszolgáltatásról szóló törvény 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján:
  Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk
  Arhívum
Fogyasztóvédelmi adatok
 
  Fogyasztóvédelmi adatok
Számlakép  
 

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. Távhő számlaképének magyarázata

Fogyasztóvédelmi szervek  
  A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségei.
Primerenergia-átalakítási tényező  
  Primerenergia-átalakítási tényező
Energiahatékonysági tájékoztatás  
  Energetikai Szakreferensi Jelentés 2017
  Energetikai Szakreferensi Jelentés 2018
  Energetikai Szakreferensi Jelentés 2019
  Energetikai Szakreferensi Jelentés 2020
  Energetikai Szakreferensi Jelentés 2021
  Energetikai Szakreferensi Jelentés 2022
  Energetikai Szakreferensi Jelentés 2023
Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítására jogosult szervezetek elérhetősége:
 
  Magyar Mérnöki Kamara
  Magyar Építész Kamara
Távhőtermelői működési engedély  
  Távhőtermelői működési engedély
         Működési engedély 1. módosítása
         Működési engedély 2. módosítása
Távhőszolgáltatói működési engedély  
  Távhőszolgáltatói működési engedély
         Működési engedély 1. módosítása
    Működési engedély 2. módosítása
Üzletszabályzat  
 

Hatályos -  Üzletszabályzat

 

 

 

Hatályon kívül - Üzletszabályzat

Energetikai tanúsítók  
  Energetikai tanúsítók
Közműegyeztetés  
  Közműegyeztetés
   Közszolgáltatásra kötött megállapodás  
 

Közszolgáltatási szerződés

Közszolgáltatási szerződés módosítás

A számvitelről szóló törvénynek megfelelő formában az előző gazdálkodási év adatait
 
 

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. Éves Beszámoló 2021.

A korábbi beszámolókat visszamenőleg 2001.-ig bármikor megtekintheti az alábbi linken:

http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses

A kereső oldalon kérem írja be az adószámunkat: 10773020 majd klikkeljen a " Keres" gombra.

  Panaszok benyújtásával és
  intézkedésével kapcsolatos információ
 
  Reklamációk és panaszok kezelése
Jogszabályok és rendeletek
 
  Jogszabályok és rendeletek
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
2012. évi CLXXXV. törvénya hulladékról szóló törvény 53. § alapján:

a) a mínősítési engedély

 
  Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás mínősítő okirat 2015  
  Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás mínősítő okirat 2016

b) az alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat

 
  Szolgáltatási díjaink

c) a közszolgáltatási területre vonatkozó adatokat,

 
  Dunakeszi teljes közigazgatási területére vonatkozik

d) a lomtalanítással kapcsolatos adatokat, információkat, valamint

 
 

A tavalyi évtől kezdve a lomtalanítást – érvényes szerződéssel rendelkező magányszemélyek részére – egész évben díjmentesen végezzük. A lomnak számító hulladékot a szokásos heti szemétszállítási nap reggelén (vagy előző este) a hulladékgyűjtő edényük mellé kihelyezhetik, és a kollégáink a többi kommunális hulladékkal együtt elszállják.

Az apró és ömlesztett lomot a cégünk logójával ellátott hulladékgyűjtő zsákokban lehet kihelyezni!

Tilos kirakni: veszélyes hulladékot, építési és bontási anyagot, mosdókagylót, ajtót, ablakot, WC-csészét, háztartási szemetet, autógumit, valamint a szelektíven gyűjtött anyagokat.

e) az alvállalkozóra vonatkozó közérdekű adatokat - ha a közszolgáltató alvállalkozót alkalmaz -,

 
   

f) az általa megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést és annak módosítását az ügyfélszolgálatán és a honlapján mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi.

 
 

Hulladékszállítás-engedély OKTF-KP/322-2/2016

Hulladékszállítás-engedély KTVF 22628-8-2013

Hulladékszállítás-hulladékgazd. engedély 14-8536-9-2013 oktvf 2013

 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltalási Szerződés

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltalási Szerződés 1. számú módosítás

 

NHKV Zrt. által kiadott megfelelőségi vélemény  
  NHKV Zrt. által kiadott megfelelőségi vélemény
A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás neve  
  Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.
A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás székhelyének és telephelyének elérhetősége  
 

Székhely:
2120 Dunakeszi Szent István utca 1.
Telefon: 06-27-341-789
Fax: 06-27-390-774

Telephely:
2120 Dunakeszi Krajcár utca 16.
Telefon: 06-27-342-885
Fax: 06-27-390-774

A társaság levelezési címe:
2122 Dunakeszi Pf. 2.

E-mail: kozuzem@dkkozuzemi.hu

WEB: www.dkkozuzemi.hu

      Szolgáltatási terület földrajzi
      elhelyezkedésének megnevezése
 
  Dunakeszi
Az alkalmazandó díjak mértéke, feltételei díjképzésének szabálya  
  Lakossági díjak
Közszolgáltatási tevékenysége során kötelezően alkalmazandó jogszabályok és önkormányzati rendeletek  
  Jogszabályok és önkormányzati rendeletek
Panaszok benyújtásával és intézkedésével kapcsolatos információ
 
  Reklamációk és panaszok kezelése
Számlakép  
  Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. Hulladékszállítási számlaképének magyarázata
Fogyasztóvédelmi szervek  
  A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségei.
Ügyfélszolgálat elérhetősége  
  Ügyfélszolgálat elérhetősége, nyitvatartása
  Ügyfélszolgálat telefonon
   
KÖZBESZERZÉSI TERVEK
   
Közbeszerzési terv 2011
 
 
 
Közbeszerzési terv 2012
 
 
Közbeszerzési terv 2013
 
 
Közbeszerzési terv 2014
 
 
Közbeszerzési terv 2015