Hulladékszállítás

2120 Dunakeszi Krajcár utca 16. irodánk felújítási munkák miatt átmenetileg bezárt!

Ügyfeleinket változatlan nyitvatartással a

2120 Dunakeszi Casalgrande tér 6.

alatti irodában fogadjuk.

 

A tiszta városért!

 

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft . mindent megtesz annak érdekében, hogy fogyasztói a lehető legkényelmesebben jussanak hozzá szolgáltatásainkhoz. Kiemelt helyen kezeljük hulladékszállítással kapcsolatos feladatainkat annak érdekében, hogy ügyfeleink és a város lakossága tiszta és élhető környezetben tudják élni mindennapjaikat.
Nagy hangsúlyt fektetünk a hulladék kezelésére is, amelynek megfelelően kísérleti jelleggel a város egyes részein bevezettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Fő célunk, hogy e szolgáltatásunkat egész Dunakeszire kiterjesszük, így téve komfortosabbá a hulladékgyűjtést a lakosság számára, kímélve a környezetünket, és hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez.

 

A szolgáltatás biztonsága elsőszámú szempont működésünk során. Társaságunk 10.998 háztartásnál végez hulladékszállítással összefüggő közszolgáltatást, ami az eszközparkunk folyamatos műszaki színvonalának fejlesztését igényli. A háztartások feleslegessé vált használati tárgyai, keletkezett nagydarabos hulladékainak elszállítására, a lomtalanítási rendszerünk nyújt megoldást. Az elektronikus hulladékok, eseti- és építési hulladék zsákos gyűjtésének gyakorlata a szolgáltatás színvonalának további javulását, a működési költségek racionalizálást eredményezi. A városi közterületek tisztántartása is elsődleges cégünk számára, hogy Dunakeszi lakossága tiszta, rendezett környezetben élhessen.

 

 

 

 

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft-től hulladékkezelés céljából kétféle konténert rendelhet:

 

Sittes konténer 3-4-5m3:

csak és kizárólag építőipari, nem éghető sitt anyag (tégla, beton, égetett kerámia építőanyagok, cement alapú kötőanyagok… stb.) kerülhet a konténerbe. Nem kerülhet a konténerbe gipszkarton, csomagolóanyag, göngyöleg bármilyen formába, PURhab, festékek és egyéb segédanyagok).

 

Zöld hulladékos konténer 3-4-5m3:

kizárólag a háztartásban termelődő zöldhulladék (falevél, fű, ágak, gallyak, egyéb növényi eredetű darabos hulladék). A házhoz menő zöldhulladék-szállítás mennyiségi- és méretkorlátait túllépő hulladék esetén. Figyelem! A konténert nem szabad túltölteni!

 

 

ÁRAINK

 

 

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. rendszeres, kommunális hulladékszállításának havidíjairól az alábbi dokumentumban tájékozódhat.

 

ÁRAINK

 

 

 

NHKV Zrt. lakossági tájékoztatóA hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 32/A. § alapján, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására, az állam koordináló szervezetet (a továbbiakban: Koordináló szerv) hozott létre.

A Koordináló szerv az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NHKV Zrt.) 2016. január 20-án került bejegyzésre a Cégbíróságon.

Az NHKV Zrt. elsődlegesen a magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területileg optimalizált és szolgáltatási színvonalában egységes rendszerét hivatott kialakítani és fejleszteni, hosszútávon fenntartható finanszírozási rendszer és nullszaldós ágazati működés megvalósításával.

A Koordináló szerv által elérni kívánt célok az állami elvárásokkal összhangban kerültek meghatározásra:

- egységes, nonprofit, nullszaldós közszolgáltatási rendszer, a Koordináló szerv, az Önkormányzatok, a Közszolgáltatók és a szolgáltatást igénybe vevők részvételével

- rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése

- az Európai Unió által előírt hasznosítási célok maradéktalan teljesítése

- a területileg optimalizált közszolgáltatás megszervezése és ellátásának biztosítása, fejlesztésekben történő együttműködés

- az ellátás biztonságának javítása mellett a lakosság részére egységes, magas színvonalú szolgáltatás biztosítása házhoz menő elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtési rendszer széles körű kiterjesztése és hatékony működtetése

NHKV Zrt., mint Koordináló Szerv feladatai a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdés hatályos rendelkezései szerint a következők:

- meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait,

- meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait,

- ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt,

- elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, amely többek között meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat,

- megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztése megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek,

- megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról véleményt állít ki (a továbbiakban: megfelelőségi vélemény),

- a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét;

- kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés körében rábízott vagyont;

- beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat,

- kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeketNHKV Zrt. weboldala

 

 

Mit jelent a csoportos beszedési megbízás?

A csoportos beszedési megbízás az olyan rendszeresen felmerülő szolgáltatói számlák és díjak kiegyenlítésére szolgál, mint például a távhőszolgáltatási, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlák. Csoportos beszedési megbízás esetén Ön felhatalmazást ad pénzintézetének, hogy az Ön által adott megbízás alapján automatikusan intézkedjen a határidőre történő kiegyenlítéséről.

Az aktuális havi számla elkészítését követően az Ön meghatalmazása alapján kezdeményezi számlavezető bankjánál, hogy a számla ellenértéke bankszámlájáról kiegyenlítésre kerüljön.

Csoportos beszedési megbízás előnyei:

- nem kell minden hónapban órákat sorban állnia a postán, hiszen a havidíjak levonása minden hónapban automatikusan megtörténik,

- limitösszeg megadásával megszabhatja a maximális kifizetést

Hogyan változtathatom fizetési módomat csoportos beszedésre?

Amennyiben Ön csoportos beszedési megbízással szeretné rendezni havidíját, semmi mást nem kell tennie, mint felkeresni számlavezető bankját és megbízást adni. Megteheti személyesen az Önhöz legközelebbi bankfiókban, illetve ha internetes hozzáféréssel rendelkezik, online nyomtatvány kitöltésével is.

Milyen adatokra van szükségem csoportos beszedés megbízáshoz?

MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. GIRO azonosító A32082230

MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. vevő (fizető) azonosító száma (számláján több helyen is megtalálja) 000000

MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. bankszámlaszám 11794008-24030032

(A bankszámlaszám csak csoportos beszedési megbízásra használható!)

 

Amennyiben átutalással egyenlítené ki a számláját, kérem az alábbi bankszámlaszámra utaljon: 11794008-24030025

 

2013. évtől a lomtalanítást – érvényes szerződéssel rendelkező magányszemélyek részére – egész évben díjmentesen végezzük. A lomnak számító hulladékot a szokásos heti szemétszállítási nap reggelén (vagy előző este) a hulladékgyűjtő edényük mellé kell kihelyezni.

Kihelyezhető lomhulladék maximális mérete: 1 m³

Amikor a kukákat ürítjük a kollegáink felírják az ingatlan címét, ahol kihelyezésre került lomhulladék, és egy erre rendszeresített gépjárművel aznap vagy a következő napon összegyűjtjük, ezért arra kérjük Önöket, hogy az edények leürítése után hagyják kint a kirakott lomhulladékot!

Az apró és ömlesztett lomot a cégünk logojával ellátott hulladékgyűjtő zsákokban lehet kihelyezni!

Tilos kirakni: elektronikai és veszélyes hulladékot, háztartási szemetet, valamint szelektíven gyűjtött anyagokat.

 

Az autógumit, síküveget a speciális hulladékgyűjtő ponton tudja leadni.

Az építési és bontási anyagot, a mosdókagylót, a WC-csészét kizárólag a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. logóval ellátott sittes zsákban lehet kihelyezni!

 

Frissítve: 2023.05.01

 

 

A zöldhulladék (falevél, fű, kerti zöldhulladék, növényi ágak apróra darabolva, zsinegelve) a megszokott szemétszállítási napoktól elkülönítve egy specifikus járattal kerül elszállításra. A gyűjtés kétféleképpen történhet:

1. A nagyobb gallyakat, fák, bokrok nyesedékét maximum 2 méter hosszú, illetve fél méter átmérőjű kévékbe kérjük kötni, két helyen zsineggel (NEM dróttal) szorosan megkötve. Az így kirakott hulladék térítésmentesen kerül elszállításra. A kazalba rakott gallyakat munkatársainknak nem áll módjukban elszállítani. Maximálisan kirakható mennyiség 1 m3.


A 10 cm-nél vastagabb ágakat, gyökereket, fákat ne rakják ki, mert a gépkocsi tömörítő szerkezetét tönkretehetik.

2. Az apró zöldhulladékokat a fent felsorolt boltokban beszerezhető, zöld színű hulladékgyűjtő zsákokban kérjük kirakni a zöldhulladék-gyűjtő járatnapokon. A zsákokban maximum 30 kg hulladék gyűjthető!
Más típusú zsákokban nem szállíthatjuk el a zöldhulladékot, kizárólag a cégünk emblémájával ellátott zöldhulladék-gyűjtő zsákokban fogadja be a lerakó.

Köszönjük együttműködésüket!

A zöldhulladék-szállítás menetrendje: (március 1. – november 30. között)

A zöldhulladék-gyűjtés december 1. és február 28. között szünetel. Ebben az időszakban a 10 zsák alatti mennyiséget a Szent István u. 1. szám alatti telepünkön munkaidőben átvesszük.

A 10 zsák feletti mennyiséget 5 munkanapon belül e-mailben egyeztetett időpontban szállítjuk el.

Frissítve: 2020.09.01.

 

 

 

A hulladék könnyebb szelektálása és kezelése érdekében különböző szemeteszsákok állnak a lakosság rendelkezésére:


– sittes zsák 120 l (max. 40 kg) 750 Ft/db (áfával)

A sittes zsákba kizárólag beton, cserép, csempe, föld, tégla és vakolat rakható. A zsákokat a szemétszállítás napján, kora reggel az ingatlan elé kell kihelyezni. A kukaürítés és a zsák elszállítása külön gépjárművel történik, eltérő időpontban (zsák elszállítása 1-2 nap múlva is lehet), ezért arra kérjük ügyfeleinket, hogy a kuka ürítés után a zsákokat hagyják kint az ingatlan előtt.

         
– kommunális hulladékgyűjtő zsák (max. 25 kg) 198 Ft/db (áfával)

A kommunális zsákba kizárólag háztartási szemét rakható. Tilos elektronikai, veszélyes és bontott hulladékot belerakni.


– zöldhulladék-gyűjtő zsák 150 Ft/db (áfával)

A zöldhulladék-gyűjtő zsákokba kizárólag csak zöldhulladék rakható.

 

 

VÁLTOZÁS!

 

2023.november 01-jétől zsákértékesítés/kukavásárlás a Szent István úti telephelyen:

 

Kedd: 8:00-12:00 – 13:00-15:00 óráig (pénztárban)

Szerda: 8:00-12:00 – 13:00-14:45 óráig (raktárban)

Csütörtök: 8:00-12:00 – 13:00-15:00 óráig (pénztárban)

 

A hulladékgyűjtő zsákokat ügyfélszolgálatunkon és telephelyünkön kívül  forgalmazó boltok listája:

AN-DO-MI Lottózó 2120 Dunakeszi, Fő úti Tesco (gödi Tesco)
HER-KERTHY Kft. 2120 Dunakeszi, Jácint u. 16. (Pálya utca állomással szemben)
Fenyő ABC (Esz-Ker-Food Kft.) 2120 Dunakeszi, Janek Géza u. 15.
Toldi Csemege 2120 Dunakeszi, Huszka Jenő u. 17.
MM Kisáruház (ABC) 2120 Dunakeszi, Fóti úti Újtemető üzletsor
Blényesi Ottó  (Zöldséges a Híd Abc-vel szemben) 2120 Dunakeszi, Kisdobos u. 32.
Hunpohár Trade Kft. 2120 Dunakeszi, Erkel Ferenc u. 21.
AK Garden Solutions Kft. 2120 Dunakeszi, Berek u. 6.
Csuri Csemege Kft. 2120 Dunakeszi, Tábor u. 54.
Liget CBA (Gardensker Kft.) 2120 Dunakeszi, Fő út 130.
Marketrend Kft. (Fő úti festékbolt) 2120 Dunakeszi, Fő út 127.
„Suli Bolt” (Tórium Bt.) 2120 Dunakeszi, Casalgrande tér 6.
Béke úti CBA (New Gold King’s Bt.) 2120 Dunakeszi, Béke u. 3/A.
Madách úti CBA (New Gold King’s Bt.) 2120 Dunakeszi, Madách I. u.22.
Rév’98 Kft. Festékbolt 2120 Dunakeszi, Rév u. 44.
Torony ABC 2120 Dunakeszi, Rákóczi út 84.
Kutyabisztró Kft. 2120 Dunakeszi, Szabadság tér 2.
Italbolt 2120 Dunakeszi Széchenyi utca 13.
xx

 

 

 

 

Frissítve: 2023.10.09.

 

 

2120 Dunakeszi Szent István utca 1. sz. alatti telephelyen az alábbi edényeket vásárolhatják meg:

 

Érvényes áraink 2024.03.01.-től:

 

 

Bruttó árak:

60 l-es használt kuka:

10.700.- Ft

80 l-es használt kuka:

10.700.- Ft

120 l-es új kuka

16.200.- Ft

120 l-es használt kuka:

11.300.- Ft

240 l-es használt kuka:

14.200.- Ft

1100 l-es gurulós-billenős konténer használt:

97.400.- Ft


   

 

Frissítve: 2024.02.26.

 

 

Üdülőingatlan tulajdonosok (amely ingatlanban sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek és az ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik senki) cégünkkel kedvezményes szemétszállítási szerződést köthet.

Üdülőingatlan tulajdonosok kedvezménye: áprilistól 01. – szeptemberig 30-ig terjedő időszakra vonatkozik.

„Az üdülő ingatlan tulajdonosa járatnapokon kívüli időszakban köteles gondoskodni a keletkezett hulladékának összegyűjtéséről, kezeléséről, illetve saját költségén- a térségi hulladéklerakó helyre történő elszállíttatásáról. Amennyiben az üdülőingatlan tulajdonosa a közszolgáltató által rendszeresített zsákban helyezi ki a hulladékát, a közszolgáltató köteles gondoskodni annak elszállításáról.”

 

 

 

2014.május 1-jétől Dunakeszi Alagliget és Dombliget városrészén kísérleti jelleggel, azóta a teljes városra kiterjesztésre került a háztartásonkénti zsákos szelektív hulladékgyűjtés.

Ezzel a szolgáltatásunkkal felhasználóink számára lehetősége nyílt egy felelősebb, környezettudatosabb életmód kialakítására.

A zsákos szelektív hulladékgyűjtés előnyei:
• díjmentes
• kényelmes
• környezettudatos


A szelektív hulladékgyűjtő zsákokat díjmentesen bocsátjuk a lakosság rendelkezésére, azokat a postaládákban vagy a kerítésen helyezzük el, mindig annyit biztosítva, amennyi elszállításra került.

Munkatársaink kizárólag az így kihelyezett szelektíven gyűjtött hulladékot szállítják el az ingatlanok elől a hulladékszállítási napon, a lakóparkok területén havonta két alkalommal. A szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas, egyedi jelöléssel ellátott zsákok külső felületén olvashatók a gyűjtéshez szükséges információk. A kiadott mennyiségen felül is lehet hulladékgyűjtő zsákot igényelni a Szent István utca 1. vagy Tallér utca 1. (Bejárat a Krajcár utca 16. felől) szám alatti telephelyeken. A zsákok űrtartalma 110 liter; kérjük azokat teljesen felöltve helyezze ki, ezzel is segítve a szállítmányozást és óva környezetünket a felesleges (elbomló) műanyaghasználattól!

Fontos!

Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy a szelektívgyűjtő zsákokat az elszállítás napján az ingatlana elé helyezze ki, hogy a megfelelő helyre tudjuk visszaadni a csere zsákokat!


Köszönjük.

Frissítve: 2016.08.01.

 

Közös érdekünk!


A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. és fogyasztóink közös érdeke, hogy szolgáltatásaink kialakított rendszerei megfelelően működjenek az Önök közreműködésével. Ügyeljünk lakókörnyezetünk tisztaságára, óvjuk a környezetet!

A város különböző pontjain kihelyezett szelektív szigetek segítségével tovább óvhatjuk környezetünk egészségét.

Kérjük Önöket, ügyeljenek a szigetek tisztaságára, és ne hordjanak szemetet (szelektív hulladékot sem) a gyűjtők mellé, mert ürítéskor csak a konténert cseréljük!

Ürítési rend: Műanyag, papír: minden másnap
üveg: minden héten csütörtökön
fém: minden második héten kedd

Városunkban az alábbi helyeken találhatók a szelektív hulladékgyűjtő szigetek:

1.

2120

Dunakeszi

László utca

Papír

  2120 Dunakeszi László utca Műanyag
  2120 Dunakeszi László utca Üveg
  2120 Dunakeszi László utca Fém
2. 2120 Dunakeszi Muskátli utca Üveg
3. 2120 Dunakeszi Gyöngyvirág utca Üveg
4. 2120 Dunakeszi Verseny utca Műanyag
  2120 Dunakeszi Verseny utca Műanyag
  2120 Dunakeszi Verseny utca Papír
  2120 Dunakeszi Verseny utca Fém
  2120 Dunakeszi Verseny utca Üveg
5. 2120 Dunakeszi Fóti út 2 Üveg
6. 2120 Dunakeszi Tisztilakótelep (Fóti út) Papír
  2120 Dunakeszi Tisztilakótelep (Fóti út) Papír
  2120 Dunakeszi Tisztilakótelep (Fóti út) Üveg
  2120 Dunakeszi Tisztilakótelep (Fóti út) Fém
7. 2120 Dunakeszi Janek Géza utca Üveg
8. 2120 Dunakeszi Repülőtéri út Üveg
9. 2120 Dunakeszi Kárpát utca Üveg
10. 2120 Dunakeszi Tóváros Üveg
11. 2120 Dunakeszi Víztorony (Rákóczi utca) Üveg
12. 2120 Dunakeszi Zápolya utca Üveg
13. 2120 Dunakeszi Radnóti Miklós utca Üveg
14. 2120 Dunakeszi Madách utca Üveg
15. 2120 Dunakeszi Fészek utca Üveg
16. 2120 Dunakeszi Üdülő utca Üveg
17. 2120 Dunakeszi Kiscsurgó utca Üveg
18. 2120 Dunakeszi Liget utca Üveg
19. 2120 Dunakeszi Barátság utca 49 Műanyag
  2120 Dunakeszi Barátság utca 49 Műanyag
  2120 Dunakeszi Barátság utca 49 Papír
  2120 Dunakeszi Barátság utca 49 Üveg
  2120 Dunakeszi Barátság utca 49 Fém
20. 2120 Dunakeszi Barátság utca 16 Műanyag
  2120 Dunakeszi Barátság utca 16 Műanyag
  2120 Dunakeszi Barátság utca 16 Papír
  2120 Dunakeszi Barátság utca 16 Papír
  2120 Dunakeszi Barátság utca 16 Üveg
  2120 Dunakeszi Barátság utca 16 Fém
21. 2120 Dunakeszi Garas utca Műanyag
  2120 Dunakeszi Garas utca Műanyag
  2120 Dunakeszi Garas utca Papír
  2120 Dunakeszi Garas utca Fém
  2120 Dunakeszi Garas utca Üveg
22. 2120 Dunakeszi Barátság u. 1-3. Műanyag
  2120 Dunakeszi Barátság u. 1-3. Műanyag
  2120 Dunakeszi Barátság u. 1-3. Papír
  2120 Dunakeszi Barátság u. 1-3. Fém
  2120 Dunakeszi Barátság u. 1-3. Üveg
23. 2120 Dunakeszi Bagoly u.-Keszeg u. kereszteződés        Műanyag
  2120 Dunakeszi Bagoly u.-Keszeg u. kereszteződés        Papír
  2120 Dunakeszi Bagoly u.-Keszeg u. kereszteződés        Fém
  2120 Dunakeszi Bagoly u.-Keszeg u. kereszteződés        Üveg

Frissítve: 2020.09.01.

 

Sárga színű zsák:
A sárga színű zsákba kizárólag PET palack gyűjthető! Arra kérjük ügyfeleinket, hogy a palackokat nyomják össze, hogy minél kisebb helyet foglaljon, és a kihelyezés előtt a zsák száját kérjük, kössék össze!

Átlátszó zsák:
Az átlátszó színű zsákba a PP és HDPE jelzésű (a flakon alján jelzett) kozmetikai és tisztítószeres flakonok (pl.: samponos, habfürdős, mosószeres, öblítőszeres flakonok, háztartásban előforduló tiszta fóliák, szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák), alumínium italosdobozok, fém konzervdobozok, illetve a Tetra Pak dobozok gyűjthetők. Arra kérjük ügyfeleinket, hogy a palackokat nyomják össze, hogy minél kisebb helyet foglaljon, és a kihelyezés előtt a zsák száját kérjük, kössék össze!

Papírhulladékok:
A papírhulladékot összehajtogatva és spárgával (fém, műanyag kötöző anyag nem jó) összekötözve helyezzék az ingatlanok elé. Gyűjthető az újságpapír, kartondobozok összehajtva, tiszta csomagolópapírok, szórólapok és reklámkiadványok.


Amit ne tegyenek a zsákokba:
• tejes, joghurtos poharak (ezeknek nincs technológiai felhasználásuk)
• zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett (nem kimosott) flakon
• margarinos doboz, élelmiszer-maradványt tartalmazó műanyag
• hungarocell
• élelmiszer.maradványokat és egyéb szennyeződéseket tartalmazó papírok, használt egészségügyi papírok (használt papír zsebkendő, szalvéta, pelenka)
• CD lemez, magnó- és videokazetta
• egyéb műanyagnak ítélt hulladék (pl. nejlonharisnya), fogkefe, műanyag játékok
• műanyag tojástartó
• ne legyenek benne kisebb egységek (papírdarabkák)
• különböző textildarabok
• műanyag evőeszközök, eldobható poharak, eldobható tányérok
• konyhai szerves hulladék (lehámozott héjak, gyümölcs-, zöldség-, bármilyen ételmaradék)
• növényi származékok (fadarabok, gyomnövények, lenyírt fű)
• veszélyes hulladékok, építési törmelékek
• semmilyen üveget nem szabad beledobni (a feldolgozás során balesetveszélyes)!!!

A zsákok típusonként kerülnek begyűjtésre, amit külön-külön tehergépkocsival végeznek, ezért elszállításuk nem egy időben történik az adott napon belül. Kérjük, a szállítási napon fél 7–ig helyezzék ki a zsákokat és az összekötegelt papírt a hulladéktároló edény mellé.

Amennyiben a gyűjtőzsák tartalma nem felel meg a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek, akkor cégünk munkatársai nem szállítják el, illetve egy újbóli átválogatásra figyelmeztető címkével látják el azt.

Érdeklődni lehet a 06 27 341 789-es és a 06 27 342 885-ös telefonszámon.

Frissítve: 2016.08.01.

 

 

Sokan vegyes tüzelésű kazánnal/kályhával fűtenek, melynek mellékterméke a salak és a hamu. A háztartásban keletkező kis mennyiségű hamu a kommunális gyűjtőedénybe helyezhető, csak és kizárólag:

 

- kihűlt állapotban,

- bezsákolva és összekötve.

 

A kuka ürítésekor a hamu a kis mennyiséget meghaladó mértékben szálló porként jelentkezhet, mely veszélyezteti a dolgozók egészségét, ezen felül a forró hamu rendkívül tűzveszélyes a hulladékgyűjtő autóba kerülve.

 

Amennyiben a személyzet a gyűjtés során nem megfelelően kihelyezett hamut észlel a hulladékgyűjtő edényzetben, az ürítést megtagadhatja. 

 

Javasoljuk továbbá a tisztelt ingatlanhasználóknak, hogy a hamut lehetőség szerint a telkükön hasznosítsák, mivel a kihűlt fahamu számos nyersanyagot tartalmaz, az akár a komposztba is hasznosítható.

 

MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. weboldala:

https://mohu.hu/egyeb-cikkek/tajekoztatas-a-lakossagnal-keletkezo-hamu-hulladek-kihelyezesevel-es-elszallitasaval-kapcsolatban.html

 

 

 

 

 

A tulajdonváltás esetén, a szerződéskötéshez alábbi dokumentumok szükségesek:

 

      Lakossági szerződéskötés esetén:

  • Adásvételi szerződés
  • Birtokbaadási jegyzőkönyv
  • Személyes okmányok
  • Elhalálozás esetén halotti anyakönyvi kivonat
  • Amennyiben szükséges meghatalmazás
  • 2 példányban kitöltött Hulladékszállítási szerződés

 

 

     Közületi szerződéskötés esetén:

 

  • Cégjegyzék kivonat
  • Aláírási címpéldány
  • Amennyiben szükséges meghatalmazás

 

 

 

TELEFONSZÁMOK

Távhő: 36-27-342-253
Hulladék szolg.: 36-27-342-885

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

2120 Dunakeszi Krajcár utca 16.

E-MAIL

info[kukac]dkkozuzemi.hu

HÍREK

Speciális Lakossági Hulladékgyűjtő Pont Ünnepi nyitvatartás.

2022.12.22.

Speciális Lakossági Hulladékgyűjtő Pont Ünnepi nyitvatartás.

Decemer 24 és 31-én ZÁRVA!

Karácsonyfa elszállítás

2022.01.04.

Karácsonyfa elszállítás

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. megkezdte a karácsonyi fenyőfák elszállítását!

Konténer díjváltozás

2020.08.27.

Konténer díjváltozás

Értesítjük ügyfeleinket, hogy 2020.09.01.-től a zöldhulladék...