Hulladékszállítás

..

Távfűtés - reklamációk, panaszügyek kezelése

Ügyfeleink a távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszukat és észrevételeiket az ügyfélszolgálati irodához, a főmérnökhöz, az ügyvezetőhöz, vagy a fogyasztói érdekképviseleti szervekhez fordulhatnak.

 

Az ügyfelek különböző módon juttathatják el a hozzánk:

 

Személyesen:

 

2120 Dunakeszi Tallér utca 1. (Bejárat a Krajcár utca felől)

Nyitva tartás:

Hétfő: 7:30-19:30

Szerda: 8:00-12:00 és 13:00 15:30

Péntek: 8:00 - 11:30

 

Telefonon:

Tel:  06-27-342-253

       06-27-342-942 (0-24 hibabejelentő)

Fax: 06-27-390-774

 

Postai úton:

Levelezési cím: 2122 Dunakeszi Pf. 2.

 

Elektronikus úton:

Email: kozuzem@dkkozuzemi.hu

WEB: www.dkkozuzemi.hu

 

 

 

A beérkezett a panaszokat, észrevételeket kivizsgáljuk és azok megoldásához szükséges intézkedéseket a lehető legrövidebb időn belül elvégezzük.

A panaszokat a bejelentésétől számított 15 naptári napon belül kötelesek vagyunk kivizsgálni és a válaszlevelet postázni.

Amennyiben az ügyfél a panasz bejelentésére kapott válasszal nem ért egyet, vagy a panaszait nem orvosolták a megfelelően,  az alábbi szervekhez fordulhat:

 

1. Dunakeszi Város Önkormányzatának Jegyzője

2120 Dunakeszi Fő út 25.

Központi telefonszám: 06-27-542-800

Email: jegyzo@dunakeszi.hu

WEB: www.dunakeszi.hu

 

2. Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal

Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Levelezési cím: 1388 Budapest, Pf. 89
Telefonszám: 06 1 459 7777
Fax: +36 1 459 7766
e-mail:  mekh@mekh.hu
KRID-azonosító: 318983938

 

 

3. Pest Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály

Főosztályvezető: Dr. Koller Edit

Cím: 1088 Budapest, József Krt. 6.

Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270.

Telefonszám: 06-1-459-4843

E-mail: fogyved@pest.gov.hu

WEB: www.kormanyhivatal.hu

 

4. Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: 06-1-792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Honlapunk: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

 

Panasz elektronikus beadása:

PMKIK hivatali kapun keresztül PMKIKBEKEL  KRID:560351920

 

 

Békéltető testületek listáját ide klikkelve tekintheti meg

 

 

 

 

 

Számlával kapcsolatos reklamáció

 

A távhőszolgáltató a felhasználó/díjfizető által benyújtott, számlázással összefüggő kifogást megvizsgálja, és indokoltság esetén a számla korrekcióját elvégzi, jogtalan számlázás esetén a jóváírásról gondoskodik.

 

Amennyiben a számlareklamáció nem jogos, a távhőszolgáltató a panaszt érintő elszámolási, számlázási kérdésről részletes felvilágosítást ad az ügyfél részére.

 

 

Mérőreklamáció

 

Az elszámolási alapul szolgáló mérők Országos Mérésügyi Hivatal által előírt hiteles állapotban tartásáról annak tulajdonosa köteles gondoskodni. Az elszámolási mérő meghibásodására utaló bejelentéseket, eseményeket nyilvántartásba kell venni, a lehető legrövidebb időn belül felül kell vizsgálni a mérést és mérőket, és a meghibásodás jellegétől függően az intézkedéseket meg kell tenni /javítás, új mérő, hitelesítés/.

A leszerelt és /vagy cserélt mérőeszközök adatait jegyzőkönyvben kell rögzíteni és azt a felhasználó, vagy díjfizető és szolgáltató képviselőjének aláírásával kell ellátni. A meghibásodás időszakának elszámolására a megállapodásban, szolgáltatási szerződésben leírtakat kell alkalmazni.

 

 

A szolgáltatás minőségével kapcsolatok kifogások

 

A távhőszolgáltató az általános közüzemi szerződés alapján a lakossági felhasználó részére folyamatos, biztonságos és meghatározott mértékű távhőszolgáltatásra köteles.

A távhőszolgáltató a - szóban és írásban tett - bejelentéseket regisztrálja, a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, és indokolt esetben a szükséges intézkedéseket megteszi.