Hulladékszállítás

..

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Dunakeszin

 

Sajtóközlemény

 

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

DUNAKESZIN

 

A 169,9 millió forintos összköltségvetésű beruházás 108,3 millió forintos Európai Uniós

és hazai támogatásból, valamint a kedvezményezett saját hozzájárulása révén, a

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00031 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.

 

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 2022.01.14-én támogatási kérelmet nyújtott be a Széchenyi Terv Plusz keretében meghirdetett TOP_PLUSZ-2.1.1-21 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra. A támogatási kérelmet 2022.03.23-án támogatásra alkalmasnak minősítették.

 

A projekt indokoltságát az adja, hogy a fejlesztéssel érintett épületek mindennapos használatban vannak, felújításukra azonban mindeddig nem került sor. A kedvezményezett Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. célja – összhangban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz stratégiai céljával – az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. A magas üzemeltetési költségek mellett az épületet használók komfortérzetének nem megfelelése végett is indokolt a fejlesztés.

 

A projektbe bevont három épület a Krajcár utcai irodaépület, valamint a Fóti úti temető főépülete és a ravatalozója. Előbbiben a társaság ügyeit intézik, ott található az ügyfélszolgálat is, utóbbiakban a temetkezéssel, illetve a temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása történik.

 

A beruházási várható eredményei: önkormányzati épületek által felhasznált energiamennyiség csökkentése, az energiahatékonyság növelése, valamint a helyben előállított, hosszú távon is fenntartható megújuló energia felhasználásának részaránya nő.

 

A projekt várhatóan 2024.08.31-én fejeződik be.

 

További információ kérhető:

 

Homolya József

+36-27/342-253