..

..

3. Munkavédelmi jogszabályok

Munkavédelem

 


Feladat, szabályozás

8/1981. (XII.27.) IpM rendelet

 

 

 

a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatár

1993. évi XCIII. (XI.3.) Törvény

 

a munkavédelemről

a munkavédelemről

5/1993. (XII.26.) MüM rendelet

 

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

31/1995. (VII.25.) IKM rendelet

 Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

89/1995. (VII. 14.) Kormány rendelet

a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

253/1997. (XII.20.) Kormány rendelet

 

az országos településrendezési és építési követelményekről

2/1998. (I.16.) MüM rendelet

a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

25/1998. (XII.27.) EüM rendelet 

 

az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

47/1999. (VIII.4.) GM rendelet

 

Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

50/1999. (XI.3.) EüM rendelet

a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

61/1999. (XII.1.) EüM rendelet

a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

65/1999. (XII.22.) EüM rendelet

 a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.

25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet

 

a munkahelyek kémiai biztonságáról

26/2000. (IX.30.) EüM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általa okozott egészségkárosodások megelőzéséről

41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet

az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

9/2001. (IV.5.) GM rendelet

a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet

 

a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

11/2003. (IX.12.) FMM rendelet

az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról

72/2003. (X.29.) GKM rendelet

a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

14/2004. (IV.19.) FMM rendelet

a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

63/2004. (IV.27.) GKM rendelet

a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

143/2004. (XIl.22.) GKM rendelet

a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

22/2005. (VI.24.) EüM rendelet

 

a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről

66/2005. (XII.22.) EüM rendelet

 

a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

12/2006. (III. 23.) EüM rendelet

 

az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

66/2007. (IV.4.) Korm. rendelet

 

a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről

40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet

a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról

13/2010. (III.4.) KHEM rendelet

 

az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról

22/2010. (V.7.) EüM rendelet

a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

219/2011. (X.20.) Kormány rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

273/2011. (XII.20.) Kormány rendelet

a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról