1. Általános jogszabályok

 

1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről

 

1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

 

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

1995.évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról

 

1995.évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról

1996.évi LVIII. törvény a tevező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

 

1996.évi LVIII. törvény a tevező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

1997.évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

 

1997.évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2004.évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 

2004.évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2009.évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

 

2009.évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2011. évi CVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

 

2011. évi CVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2011.évi CVIII. Törvény a közbeszerzésekről

 

2011.évi CVIII. Törvény a közbeszerzésekről

2012.évi I.törvény a Munka Törvénykönyvéről

 

2012.évi I.törvény a Munka Törvénykönyvéről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 

 

 

 

 

 

176/2008.(VI.30.) korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőienek tanúsításáról

 

176/2008.(VI.30.) korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőienek tanúsításáról

264/2008. (XI.6.) korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról

 

264/2008. (XI.6.) korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról

102/2009. (V.11.) korm. rendelet az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési,értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről

 

102/2009. (V.11.) korm. rendelet az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési,értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről

186/2009.(IX.10.) korm. rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről

 

186/2009.(IX.10.) korm. rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről

306/2011.(XII.23.) korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól

 

306/2011.(XII.23.) korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól

310/2011. (XII.23.) korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

 

310/2011. (XII.23.) korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

 

 

 

1996. évi XXXI. törvény

 

A tűz elleni védekezésről és műszaki mentésről

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

 

a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

 

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

1988. évi I. törvény

 

A közúti közlekedésről

2011. évi CXXVIII. törvény

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

11/1994. (III. 25.) IKM rendelet

 

Az éghető folyadékok és olvadékok tároló tartályairól

63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet

 

A nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet

 

a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről

57/2013. (II.27.) Kormány rendelet

 

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól