..

..

ÖKO-udvar

♻️Szombaton nyílik az ÖKO-udvar (speciális gyűjtőpont) Dunakeszin
 
📆Október 16-án, szombaton nyílik meg a Dunakeszi ÖKO-udvar, ahol a dunakeszi lakosság többféle, háztartásban felgyülemlett hulladéktól kulturáltan és környezetbarát módon szabadulhat meg.
 
 
A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. honlapján (https://www.dkkozuzemi.hu/hulladekszallitas/specialis-lakossagi-hulladekgyujto-pont-dunakeszi) előzetes regisztrációra is lehetőség van. A telephelyen egyszerre két lakos lehet bent, amennyiben esetlegesen sor alakul ki, a regisztráltak előnyt élveznek. Amint felszabadul egy leadó pont, a foglalt időpontot követő első szabad helyre  a regisztráltak kerülnek beengedésre. Ehhez szükséges felmutatni a foglalt időpontra vonatkozó visszaigazoló email.

 

Hulladékátvétel feltételei:

A speciális lakossági hulladékgyűjtő pont szolgáltatásait kizárólag dunakeszi lakos, vagy Dunakeszi területén ingatlannal rendelkező magánszemély veheti igénybe. Hulladék beszállításakor az ügyfél köteles lakcímkártyáját és a személyi igazolványát a hulladék átvevőnek bemutatni.

A beszállításhoz kapcsolódóan számítógépes nyilvántartási rendszerben rögzítésre kerülnek a beszállításhoz kapcsolódóan az alábbiak:

 • a beszállításra jogosult neve, címe, ügyfélkódja
 • a beszállító neve, címe, gépjármű rendszáma
 • a beszállított hulladék fajtája és mennyisége

Gazdasági társaságot a speciális gyűjtőpont térítés ellenében sem fogad!

 

SPECIÁLIS LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ PONT – DUNAKESZI                        átadható hulladékfajták és mennyiségük felsorolása

Hulladékfajta

Leírás

Éves átadható mennyiség

Egy alkalommal átadható mennyiség

műanyag csomagolási hulladék

PET palackok, műanyag flakonok, nejlon fóliák

250kg

15kg

EPS (hungarocell) csomagolóanyag

műszaki cikkek védőcsomagolása

250kg

50kg

vegyes papír

háztartásban képződő tiszta papír hulladék, italos karton (tetrapak)

250kg

50kg

fém csomagolási hulladék

konzerves, sörös, üdítős fém dobozok

250kg

50kg

vegyes öblösüveg hulladék

tiszta italos és befőttesüvegek, egyéb öblösüveg hulladékok

250kg

50kg

síküveg

üvegtáblák, üvegezett nyílászárók (teliüveges ajtó, ablak)

250kg

50kg

elemek, akkumulátorok

szárazelemek, kisakkumulátorok, gépjármű indító akkumulátorok

100kg

20kg

elektronikai hulladékok

háztartási elektronikai eszközök (tv, számítógép, telefon, stb.), elektromos gépek, berendezések (hűtőszekrény, mosógép, egyéb elektromos háztartási és kerti gépek)

200kg

100kg

fénycső, világítótest, izzó

minden világítótest

10kg

10kg

étolaj étkezési zsiradék és göngyölege

használt konyhai étolaj és flakonja

20kg
(24l)

20kg
(24l)

fáradt olaj és göngyölege

használt gépjármű olajok és azok csomagolása

20kg
(24l)

20kg
(24l)

festékhulladék és göngyölege

maradék festékek, lakkok ragasztók és azok maradékával szennyezett flakonok, dobozok

20kg

10kg

használt gumiabroncs

kerékpár, motorkerékpár, személygépjármű

8db

8db

 

A hulladékgyűjtő pont működési rendje:

A hulladékok beszállítása a telephelyre az ügyfél által történik az ügyfél adatok ellenőrzésével, a hulladék szemrevételezése mérlegelése és bizonylatolása után.

A beszállítónak kötelessége a hulladékot típusonként elkülönítve, mérlegelhető formában (kötegelve, zsákolva, dobozolva) beszállítani a speciális gyűjtőpontra.

A gyűjtőpont személyzete jogosult megtagadni a hulladék kezelését, lerakását, amennyiben azt nem megfelelő, mérlegelhető formában, ömlesztett módon vagy egészségre, környezetre veszélyes formában kerülne beszállításra!

A gyűjtőpont kezelő személyzete köteles az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékokat, továbbá a mérlegelhetetlen, 250 kg-ot szemmel láthatóan meghaladó hulladék átvételét megtagadni!

A veszélyes hulladékot csak a gyűjtőpont személyzetének jelenlétében helyezheti el a megfelelő gyűjtőkonténerbe, minősített edényzetekbe, a nem veszélyes hulladékokat, a hulladékot beszállító a személyzet irányításával, helyezheti el a megfelelő gyűjtőkonténerbe.

A felsorolt hulladékok elhelyezése a fent felsorolt feltételek mellett díjtalan.

 

Munkavédelmi, tűzvédelmi, közlekedési szabályok:

Folyékony hulladék átvétele lezárt, sérülésmentes göngyölegben lehetséges.

A telephelyen maximum 2 jármű tartózkodhat egyidejűleg. A várakozó autó a bejárat előtt akadálymentességet biztosítva állhat meg.

A gyűjtőpont területén a járművek 5 km/h maximális sebességgel közlekedhetnek. A hulladék beszállítása csak a meghatározott útvonalon történhet, attól eltérni tilos!

A hulladék mozgatása, rakodása közben esetlegesen bekövetkező személyi sérülésekért a beszállító magánszemély felel, a hulladék átadó munkavégzése során saját testi épségéért saját felelősséggel tartozik.

 

A Telephelyre NEM beszállítható hulladékok:

 • bútorokat, lomnak minősülő berendezési tárgyakat – ezen tárgyakat a Házhoz menő lomtalanítás keretében kezeli a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.
 • vegyes települési (kommunális) hulladékot
 • építésből, bontásból származó hulladékot (sitt és építőanyag) – ezen anyagokat lakossági mennyiségben a Házhoz menő zsákos sittszállítás keretében kezeli a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. (ennél nagyobb mennyiség esetén konténer rendelése javasolt)
 • Zöldhulladékot – növényi hulladékot, háztartási mennyiségben a Házhoz menő zöldhulladékszállítás keretében kezeli a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.
 • azbeszt tartalmú hulladék (pl. palahulladék, bontott vízvezeték)
 • gyógyszermaradványok
 • teherautó és egyéb nem lakossági használatú, pl. ipari, mezőgazdasági gumiabroncs
 • illékony, szerves, tűz és robbanásveszélyes, PCB, nehézfém és szublimáló (olvadó, párolgó) tulajdonsággal rendelkező hulladékok,
 • szénkátrányt tartalmazó hulladék (pl. bitumenes lemez, aszfalttörmelék)
 • települési vegyes hulladék (kommunális hulladék)
 • Kazánsalak (hamu, pernye)
 • Föld és kövek és egyéb ömlesztett anyag

 A felsorolt hulladékok átvételét a kezelő köteles megtagadni!

Egyéb rendelkezések:

 • A telephely egész területén alkohol fogyasztása és alkoholos befolyásoltság alatt tartózkodni szigorúan tilos!
 • A telephely egész területén a dohányzás szigorúan tilos!
 • A telephelyen a KRESZ szabályai érvényesek, a megengedett maximális sebesség 5 km/h.
 • A kijelölt útvonalakról letérni, a telephelyen tartózkodó gépekhez, berendezésekhez nyúlni tilos!
 • Az engedély nélküli, illetve az átvehető hulladékok listájában nem szereplő hulladékok elhelyezése, vagy nem engedélyezett időben/helyen történő ürítése hátrányos jogkövetkezményt vonhat maga után.
 • A hulladék leürítését követően a Telephelyet a hulladék beszállítójának a legrövidebb úton és a lehető legrövidebb idő alatt el kell hagynia.

A gyűjtőpont zárva tartása alatt hulladék elhelyezése szigorúan tilos, az illegális hulladéklerakásnak minősül és feljelentést von maga után!

A speciális gyűjtőpontra történő belépéssel a magánszemély a Szabályzatban foglaltakat elfogadja és számára kötelező érvényűnek tekinti!